Samtidskonst

 

Här fanns tidigare Konsthallen Lokstallet. De hittar du nu på http://www.stromstad.se/kultur/konsthallenlokstallet

Samtidskonst

Begreppet samtidskonst refererar antingen till konst som görs i vår samtid, eller utvidgat, konst från sent 1960-tal till och med 2000-talets konst. Samtidskonst kan också vara synonym med postmodern konst eller konst som medvetet befinner sig utanför eller motsätter sig modernismens grunder.- Wikipedia

Konst och konstnär är två begrepp som egentligen dyker upp först i slutet av 1700-talet. Före detta så var det hantverkare man var. Begreppen sammanfaller med det borgerliga samhällets framväxt och den stora samhällsförändringen i Västeuropa under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet.

Den allra första konstföreningen bildades i Tyskland 1823. Det var även nu som konsthandel kom att bli ett eget begrepp. 

Olika varianter av samtida konst

Begreppet samtidskonst är ett oprecist begrepp och det gör att det även innehåller flera olika uttryck. Det finns tekniker så som måleri, teckning, fotografi och skulptur med mera som används, men det finns även flera andra uttryck och konstnärliga fält som mer än andra kan förknippas med samtidskonst. 

Här följer ett antal exempel:

 • Aktionskonst
 • Digital konst
 • Gatukonst
 • Graffiti
 • Happening
 • Fluxus
 • Installationskonst
 • Interaktiv konst
 • Jordkonst
 • Kitsch
 • Konceptkonst
 • Ljudkonst
 • Minimalism
 • Participatory art (eller ”dialogisk”, "deltagande" eller ”littoral”)
 • performancekonst
 • Postmålerisk abstraktion
 • Relationell konst
 • Videokonst
 • Bild & poesi

Banksy

 

Banksy är en av världens mest kända konstnärer samtidigt som han är helt okänd. Det är nämligen ingen som vet vem som döljer sig bakom denna pseudonym. Det man vet om honom (eller henne) är att hans karaktäristiska street art och samhällskritik först syntes på väggar och gator runt om i Bristol, England. Ihop med andra underground konstnärer som Nick Walker, 3D och Inkie började han först med att måla graffiti på frihand men övergick sedan till hans speciella stencilering som idag syns över hela världen, från Bristol till Sydney till Betlehem.