Lokstallets öppettider:

Torsdag - Lördag: kl 12.00 - 17.00

Välkomna!

Konsthallen Lokstallet

Lokstallet invigdes i juli 2000 med en utställning av Lena Cronqvist.
Lena fick också Lokstallets första utnämning som Årets Konstnär. Sedan dess har varje år någon utställd konstnär fått umärkelsen, några av dessa är Marie-Louise Ekman, Channa Bankier, Michel Droetto, Lars Lerin, Jarl Ingvarsson med flera. 
Verksamheten vid Lokstallet drivs av Strömstads kommun. Lokstallet är utnämnt till ett av regionens Konstfästen och är en av tio konstverksamheter, som har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen.

Lokstallet består av en enda stor hall med oregelbundna vinklar på golvplatta och tak. Golvytan är 200 m2 . Takhöjden7,5 m .  De stora fönstren gör att ljuset kastas runt väggarna och ger rummet en poetisk, sakral prägel.

Lokstallets kortfattade mål och syften:
Konsthallen ska visa gränsöverskridande samtidskonst och utveckla en konstpedagogisk verksamhet.
Kvalitetsribban ska ligga högt och ha bredd. Barn- och ungdomars kultur ska också finna uttrycksmöjligheter.
En mötesplats ska skapas för kulturella samspel och nätverk byggas med gallerier inom och utom Sverige.

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokstallet ser idag ut som det gjorde 1903, med skillnaden att ett trägolv lagts över rälsen och nya dörrar som hantverksmässigt tillverkats på gammalt vis. Byggnaden är ett kulturhistoriskt industriminne.

Besök oss gärna på Uddevallavägen 1 i Strömstad.