Nästa utställning:

25 Maj - 25 Juni

Olle Schmidt, Fredric Ilmarsson och Helena Sjögren.

Måleri och skulptur. Fredric Ilmarson har omnämnts som en av Östergötlands ledande nybrutalister. Helena Sjögren arbetar i stengods och ofta med bilder. Bilderna är screentryckta schabloner, hon fotograferar själv och gör egna schabloner som bränns fast på det glasyrbrända godset. Och hos Olle Schmidt har en recensent skrivit att ”här är det subkulturens och seriemagasinens bitterljuva smak som gäller.” Vi välkomnar er till en resa i form och färg, en kreativ explosion! Vernissage 25 maj, kl 13.

Läs hela programmet här!

Lokstallets öppettider:

Torsdag - Lördag: kl 12.00 - 17.00

Välkomna!

Konsthallen Lokstallet

Lokstallets invigdes i juli 2000 med en utställning av Lena Cronqvist.
Lena fick också Lokstallets första utnämning som Årets Konstnär. Sedan dess har varje år någon utställd konstnär fått umärkelsen, några av dessa är Marie-Louise Ekman, Channa Bankier, Michel Droetto, Lars Lerin, Jarl Ingvarsson med flera. 
Verksamheten vid Lokstaller drivs av Strömstads kommun. Lokstallet är utnämnt till ett av regionens Konstfästen och är en av tio konstverksamheter, som har ett långsiktigt uppdrag från Västra Götalandsregionen.

Lokstallet består av en enda stor hall med oregelbundna vinklar på golvplatta och tak. Golvytan är 200 m2 . Takhöjden7,5 m .  De stora fönstren gör att ljuset kastas runt väggarna och ger rummet en poetisk, sakral prägel.

Lokstallets kortfattade mål och syften:
Konsthallen skall visa gränsöverskridande samtidskonst och utveckla en konstpedagogisk verksamhet.
Kvalitetsribban skall ligga högt och ha bredd. Barns och ungdomars kultur skall också finna uttrycksmöjligheter.
En mötesplats skall skapas för kulturella samspel och nätverk byggas med gallerier inom och utom Sverige.

Välkomna!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokstallet ser idag ut som det gjorde 1903, med skillnaden att ett trägolv lagts över rälsen och nya dörrar som hantverksmässigt tillverkats på gammalt vis. Byggnaden är ett kulturhistoriskt industriminne.

Besök oss gärna på Uddevallavägen 1 i Strömstad.