Program 2016
Live Art Strömstad
Öppettider
In Site
Låna din konsthall!
Vi är ett regionalt konstfäste

Besök oss på Facebook

lokstallet - steget före

Under april renoveras och byggs konsthallen om - en omfattande omstrukturering ligger bakom oss och pågår fortfarande men snart är det dags för en av landets läckrare konsthallar med skägården utanför husknuten att ta ut svängarna igen.

Foto: Katrinem, Teheran 2016, Project: Go Your Gait

Vårt fina team ska försöka göra allt för att få våra besökare på gott humör. I år satsar vi lite extra på den unga publiken och på det internationella perspektivet. Vi lägger oss också i bräschen för det nyaste inom rörelse- och tidsbaserad konst.Varje projekt kommer att presenteras lite djupare samt dokumenteras och finnas på hemsida och vimeokanal. 

Nästa Artist in Residencs-projekt
Se Katrinems film på vår facebooksida

Vernissage 29e juni kl 15 - Välkommen då

 

Väl mött!

 Peter Uhr, producent

 

Scroll down for english translation.

 

p r o g r a m   2 0 1 6 

Säsongen inleds med PORTRÄTTET - 10e maj - vernissage kl 17. Ett projekt där skolelever låter sig inspireras av Strömstads kommuns porträttsamling. I samarbete med KLIV-Strömstad (Tove Rothelius, Bjarne Schützer med flera) Vi ser fram mot en clash mellan unga lokala mästare och mer etablerade artister. T.o.m 15e maj

 

28 maj - 19 juni installerar sig norska mästerkeramikern Kari Aasen (STILL LIFE). Internordiska MIM-gruppen visar workshop-grafik (projekt: TRÄFF). Även detta projekt lär få en pedagogisk twist. (klicka: kariaasen.no  +  merete.hol@tefre.com +  wenche.wefring1@gmail.com + inghild.sleire@gmail.com  + marit@thingnes.no)
Öppettider: Onsdag-söndag 12:00-18:00

 

29e juni-24e juli  har konstnären och tidigare konsertviolasten Katrinem från Berlin utvidgat sin akustiska palett i ljud/videoinstallationen GO YOUR GAIT där promenader i olika stadsrum exponeras bl.a. på monitorer och i hörlurar. Bara att sjunka ner i en soffa och chilla en stund. Stadens ljud och akustik rytmiseras och återanvänds. Senast stegades Teheran och New York. Nu är turen kommen till Strömstad vars förutsättningar testas inte minst interaktivt med publik. Strömstad placeras på världskartan och rörelsekonst- begreppet utvidgas med hjälp av gåendets hälsosamma och ekovänliga ritualer. (klicka: katrinem.de)

 

27 juli -21 augusti HILLKILLS AND HEADACHES, konstnären Jonas Elfverson dekorerar konsthallsväggarna med måleriska excesser.  Aldrig visade monumentala expressiva verk. Anfadern och målaren Carl Fredrik Hill parafreras och transformeras in I vår turbulenta samtid. (Se: http://elfverson.blogspot.se)

 

Augusti inleds med performancefestivalen LIVE ART producerat av Klara Ström från Tanum, nyutexaminerad från konsthögskolan i Oslo. Strömstad blir åter ett gränslöst utställningsrum och  aktiveras av ett kluster nyskapande internationella performancekonstnärer som med nya arbetssätt utmanar de roller som traditionellt definierar konst- och konstnärs- begreppet. 4-6 augusti. (hemsida under konstruktion)

 

Ett par kvällar i anslutning till LIVE ART bjuder Francesco Scavatta upp till dans (internationellt firad koreograf, pedagog på p.a.r.t.s och med egen scen i världsklass; Vitlycke performing Art Centre, Tanum) Med sin dans- och livemusiktrupp samt ett eget dansgolv intas konsthallsrummet  i SURPRISE BODY PROJECT.  Vi är mycket stolta över vår ambitionerade och generösa granne och ser fram mot gästspelet. Francesco är förstås sin egen producent. (Facebook: Vitlycke performing Art Centre)

 

Lokstallet avrundar augusti genom att den 27e presentera föreställningen STRANDHUGG av Lokstallets inhouse-kompani. Multidisciplinärt och strandnära med dansarna Juliane Bauer, Danielle de  Vries (fd Göteborgsoperans danskompani) och Celia Berndtzen. Strömstad får en egen strand för en stund. Med ambienser, röst och elgitarrer, ljudande objekt från Kosterarkipelagen samt videocenografi. På ett plan en tribute till den moderna dansens moder, Isadora Duncan, som påbörjade sin bana på Kaliforniens stränder för länge sedan. (klicka: julianebauer.net)

 

Skulptörförbundet (Sverige-Norge) installerar sig på Lokstallet 3e september-2a oktober. Samordnare är globetrottande, landart-konstnären och Henåns-bon Karl Chilkott. (klicka: skulptorforbundet.se)
" fem i tolv - konst och ekologi ur ett nordiskt perspektiv "
Vernissage 3 sept. kl 11.55
Öppettider:
 - torsdag-fredag 12-18
 - lördag-söndag 12-16

 

SUNSET; 14 oktober - 4e november (öppettider se Lokstallets Fb-sida)
SUNSET  inleds med screenade solnedgångar av regionala/internationella konstnärer (karin björk, dany scheffler, jan palmblad, christine chilkott, birgitta hansson med flera + konsert av och med Lisa Nordström 14 oktober klockan 19.00. 

 

I november gäller bokmässa arrangerad av Strömstads Bibliotek och Gunilla Sandin. Nåt textuellt är i sammanhanget i görningen :-)

 

=====================================================================

Program 2016  

During the month of April, the gallery is being renovated and rebuilt - a comprehensive restructuring lies behind us, is still underway, and soon it will be time for one of the country’s most exquisite art galleries to reopen in all its glory!

Our superb team will do all in our power to make gallery visitors welcome. This year, we will be focusing on our younger visitors and on an international perspective. We take the lead with the newest in movement- and time-based art. Each project will be presented in depth, documented, and made available on our home page/Vimeo channel.

Welcome!
Peter Uhr, producer


The season begins with PORTRÄTTET (PORTRAITS) - May 10th - opening at 17:00: 4th and 7th grade students inspired by Strömstad kommun’s portrait collection, working in collaboration with KLIV-Strömstad (Tove Rothelius, Bjarne Schützer and others)

We look forward to a clash between young local talent and more established artists. Last day is May 15th.


28 May – 19 June: Norwegian master ceramicist Kari Aasen moves in. The Internordic MIM Group shows workshop graphics. This project will also have an educational twist (see kariaasen.no + merete.hol@tefre.com  + wenche.wefring1@gmail.com + inghild.sleire@gmail.com + marit@thingnes.no )

 

From June 29th through July 24th, Artist and ex-concert violist Katrinem (Berlin) expands her acoustic palette in the sound and video installation, GO YOUR GAIT - the urban ambiences and acoustics structured and recycled. City sounds and acoustics are recycled and transformed into a rhythmic soundtrack and recycled. After Teheran and New York, it’s Strömstad’s turn to soundly test its audiovisual prerequisites, with audience interaction as a part of the whole.  With Emler’s piece, Strömstad puts itself on the map of the world and expands the concept of the art of movement in this healthy and eco-friendly ritual of walking. (katrinem.de)

 

From July 27th through August 21st, Jonas Elfverson decorates the gallery walls with painterly orgies -- never before shown monumental marine motifs, communing with the gallery’s maritime location and towering ceilings. We can also expect a few so-called ”Hill kills”, where Elfverson paraphrases and transforms the work of his ancestor and most Swedish of painters, Carl Fredrik Hill, for our turbulent contemporary times. See Facebook page: Jonas Elfverson konstnär.

 

August starts with LIVE ART, a performance festival produced by, Klara Ström, (Tanum), who recently graduated from Academy of Arts in Oslo. Strömstad will again become a limitless gallery, activated by a cluster of international performance artists using new methods to challenge the roles that traditionally define the concepts of art and artists. August 4th-6th

 

Some nights in conjunction with LIVE ART at Lokstallet, Francesco Scavatta invites us to dance. Scavatta is an internationally celebrated choreographer and teacher at p.a.r.t.s and has his own world-class venue in Tanum, The Vitlycke Performing Art Centre. His dance and live music ensemble will take over the art gallery in SURPRISE BODY PROJECT. We are very excited to share the gallery with our generous neighbor and look forward to this guest performance. Francesco is of course the producer.

(See Facebook: Vitlycke Performing Art Centre)

 

Lokstallet winds up August on the 27th by presenting STRANDHUGG (Siren Songs), a performance by the in-house company. Multi-disciplinary, playa feeling with Juliane Bauer (julianebauer.net), Danielle de  Vries and Celia Berndtzen. Strömstad gets a beach of its own for a spell (finally). With ambience, voice and electric guitars, resounding objects from the Koster Archipelago and video stage design. On one level, a tribute to the mother of modern dance, Isadora Duncan, who began her career a long time ago on the beaches of California. The early 20th century meets the 1970’s meets the early 21st century.

 

The Swedish Sculptors’ Association (Sweden and Norway) will install itself in Lokstallet from September 3rd to October 2nd. Coordinator: internationally active land artist and ex-Berliner, now living in Bohuslän, Karl Chilkott.

 

Project SUNSET. In October and November, we invite in artists and their friends to screen their filmed sunsets. This partly on a couple of walls in the urban space, but also as a club evening at Lokstallet, when Uddevallavägen will be temporarily transformed into Sunset Boulevard. Concert with Lisa Nordström from Midaircondo at 19.30.

In November, a book fair arranged by the Strömstad Library and Gunilla Sandin.

Information is forthcoming.