Program

Konsthallen Lokstallets program 2017

Det nuvarande programmet spänner mellan 25 maj och 14 oktober. Eventuella tillägg till detta kommer ske löpande.
Lokstallets program under 2017 vill förmedla en bred bild av vår samtida konst. Vi vill att det ska finnas något att uppleva för alla, men vi vill även passa på att utmana besökare att se något nytt.
Hör gärna av er med frågor.26 augusti - 16 september
Vernissage: Lördag 26 augusti kl 13

Nytryckt.
Tolv grafiker från Konstepidemin

Konstepidemin är ett före detta Epidemisjukhus som överlåtits till konstnärer och i år firar 30-årsjubileum. Det har funnits en grafikverkstad på området i 15 år och aktiviteten där har upprätthållits av ett mindre antal eldsjälar. Något har dock hänt. Plötsligt är intresset för grafik på topp! Kanske har det med hantverket att göra? Förtjusningen över datorernas obegränsade möjligheter har falnat. I stället känns arbetet med ett material, dess särskilda uttryck men också begränsning, som en utmaning, en källa till nya idéer. Något nytt kan sägas, på ett nytt sätt, i ett nytt sammanhang, men med gammal teknik.

Grafikverkstan har blivit en viktig samlingspunkt. Nya möten har uppstått, äldre har börjat prata med yngre och vice versa, kunniga har delat med sig till mindre kunniga som i stället bidragit med energi och orädda sätt att förhålla sig till teknik och koncept. After Work-fredagar i slutet av månaden har blommat ut i livgivande diskussioner om liv, konst, filosofi och en hel del strunt.

I grafikverkstan, i det praktiska arbetet, har också tanken på en gemensam utställning uppstått. Trots många olikheter, konstnärliga ingångar, generationstillhörigheter m.m. finns det samband: Konstepidemin naturligtvis, grafiken (trots att alla också har andra konstnärliga uttrycksätt), konstnärlig högskoleutbildning och mångårig yrkesverksamhet. Samtidigt finns också något annat, det spirande nya som vi inte riktigt har satt ord på ännu men som har med mötet att göra och gemenskapen. Vi inspirerar varandra, för att uttrycka det enkelt.

Så här är den nu: Vår utställning!

Vi hoppas den kan förmedla något av detta: Nya sätt, nya sammanhang, nya möten, allt med grafiken som upphov och gemensam nämnare.

Utställande konstnärer:
Eva Brodin, Camilla Engman, Carina Fihn, Kjellåke Gerinder
Berit Jonsvik, Andreas Korsár, Pia König, Pia Mauno
Åke Nordström, Michaela Peterson, Ragnar Schmid, Lars Åsling

12 grafiker från Konstepidemin

21 september - 14 oktober

Lina Berglund
Det inre och det yttre är av samma substans

Lina Berglunds måleri-installation handlar om relationer, positioner och om att röra sig mellan olika verkligheter. Installationen är gjord specifikt för Konsthallen Lokstallet. Den består av fem målningar på transparent lexanplast, monterade på ihåliga väggar, fritt stående ute i konsthallens rum.

Målningarna kan ses som kulisser eller ridåer på en scen och deras delvis transparenta ytor gör att de kan uppfattas och ses från båda håll. Det är måleri och skulptur på samma gång, där färgernas hinnor och skikt har både djup och volym. Från ytterst subtilt och skirt, som i ett tyngdlöst rum, till grovt och kompakt, syns färgfälten på det transparenta underlaget. Konsthallens skiftande ljus, och besökarna som rör sig däri, blir inkluderade i installationen genom de genomskinliga ytorna.

Lina Berglund, född 1980 i Åmål, har en Masterexamen i Fri konst från Konstakademin i Trondheim, Norge (2009). Hon arbetar med serier av målningar som presenteras i dialog med varje utställningssammanhang. Linda driver även Artist-in-Residence-programmet RUD AIR i Laxarby, i Dalsland. www.rudair.tumblr.co

Mer om konstnären Lina Berglund
Artikel med Lina Berglund av Marit Aronsson 22.06.2015